Tổng hợp các thủ tục xin giấy phép kinh doanh cửa hàng mới nhất 2020

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh cửa hàng là một trong những keyword được search nhiều nhất về chủ đề thủ tục xin giấy phép kinh doanh cửa hàng.Trong bài viết này, phanmematp.vn sẽ viết bài viết Tổng hợp các thủ tục xin giấy phép kinh doanh cửa hàng mới nhất 2020.

Tổng hợp các thủ tục xin giấy phép kinh doanh cửa hàng mới nhất 2020

Đăng ký kinh doanh thành lập hộ kinh doanh cá thể

Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định số: 78/2015/NĐ-CP;
 • Nghị định số: 108/2018/NĐ-CP.

Hộ mua bán cá thể là gì?

Hộ mua bán cá thể là thể loại mua bán do một một mình hoặc một group người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam quá đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký mua bán tại một địa điểm, dùng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Ưu điểm của việc thành lập hộ kinh doanh cá thể:

 • không phải kê khai thuế hàng tháng, ứng dụng chế độ thuế khoán và hóa đơn trực tiếp nên sổ sách, hồ sơ kế toán đơn giản cho chủ hộ kinh doanh;
 • Quy mô nhỏ thêm vào với hộ gia đình kinh doanh hoặc một mình bắt đầu kinh doanh, đặc biệt thực hiện cung cấp hàng hóa tiêu sử dụng trực tiếp cho một mình là chính giống như buôn bán quần áo, dịch vụ nhà hàng, ăn uống, design thời trang, buôn sale tiêu sử dụng một mình, tạp hóa. cho nênpartners KH chủ yếu là một mình không phải là doanh nghiệp;
 • Kinh đang kinh doanh theo thể loại hộ mua bán cá thể đủ nội lực được chuyển biến sang tải ký thành lập doanh nghiệp: doanh nghiệp TNHH hoặc công ty cổ phần.
 • quản lý, quản trị hoạt động kinh doanh không khó khăn.

yếu điểm của việc thành lập hộ kinh doanh cá thể:

 • Vì là thuế trực tiếp nên khi đối tác, bạn hàng mua sale hóa của hộ cá thể là công ty sẽ k được khấu trừ thuế trị giá gia tăng (VAT) nên nhiều công ty sẽ không like mua sale hóa, dịch vụ của hộ mua bán cá thể;
 • Hộ mua bán cá thể chỉ được dùng tối đa 09 lao động nên hạn hẹp trong tiến trình mua bán, nếu phát sinh hơn 09 lao động buộc phải chuyển biến sự phát triển ty TNHH hoặc doanh nghiệp cổ phần;
 • Hộ kinh doanh cá thể theo quy định của luật pháp là thể loại kinh doanh k có nhân cách pháp nhân nên phải chịu trách nhiệm vô hạn trong hoạt động kinh doanh của mình tức là phải chịu trách nhiệm về tài sản dân sự của chủ hộ về hoạt động kinh doanh của hộ mua bán cá thể. đủ sức nói đây là hạn chế rất to của hộ kinh doanh cá thể đối với doanh nghiệp TNHH và công ty cổ phần, ở các loại ảnh công ty này người góp vốn, góp cổ phần chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp mang vào hoạt động mua bán.

Đăng ký mua bán theo hình thức thành lập công ty

Căn cứ pháp lý :

 • Luật doanh nghiệp 2015;
 • Nghị định số: 108/2018/NĐ-CP.

Thành lập doanh nghiệp tư nhân

doanh nghiệp tư nhân là công ty do một một mình kiểm soát và tự chịu trách nhiệm bằng tất cả tài sản của mình về mọi hoạt động của công ty. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhâncông ty tư nhân không có tư cách pháp nhân. Chủ công ty tư nhân là đại diện theo pháp luật của công ty. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động mua bán của doanh nghiệp; có toàn quyền quyết định việc dùng doanh số sau khi đang nộp thuế và thực hiện các Nhiệm vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Chủ công ty tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người xung quanh cai quản, điều hành hoạt động mua bán. Trường hợp thuê người khác sử dụng Giám đốc thống trị công ty, thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của công ty. Những ưu điểmyếu điểm của doanh nghiệp tư nhân.

Ưu thế khi thành lập doanh nghiệp tư nhân

Do là chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp nên doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động mua bán của doanh nghiệp. Chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ công ty tư nhân tạo sự tin tưởng cho đối tácKH và giúp cho công ty ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi luật pháp giống như các loại ảnh doanh nghiệp khác.

Nhược điểm khi thành lập doanh nghiệp tư nhân

Do k có tư cách pháp nhân nên mức độ nguy cơ của chủ doanh tư nhân cao, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng tất cả tài sản của công ty và của chủ công ty chứ k hạn chế số vốn mà chủ công ty vừa mới đầu tư vào công ty.

Thành lập công ty hợp danh

công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

 • phải có ít nhất hai thành viên hợp danh; ngoài các member hợp danh, đủ sức có thành viên góp vốn;
 • member hợp danh phải là một mình, có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp và phải chịu trách nhiệm bằng tất cả tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
 • thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

doanh nghiệp hợp danh có nhân cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng thực đăng ký mua bán.

thành viên hợp danh có quyền quản lý công ty; tiến hành các hoạt động kinh doanh nhân danh công ty; cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của doanh nghiệpmember góp vốn có quyền được chia doanh số theo phần trăm được quy định tại Điều lệ công ty; k được tham dự thống trị công ty và hoạt động kinh doanh nhân danh doanh nghiệp. Các member hợp danh có quyền ngang nhau khi quyết định các vấn đề quản lý doanh nghiệp. Những ưu điểmyếu điểm của công ty hợp danh.

Ưu thế khi thành lập doanh nghiệp hợp danh

ưu điểm của công ty hợp danh là hòa hợp được uy tín cá nhân của nhiều người. Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các member hợp danh mà công ty hợp danh đơn giản tạo được sự tin cậy của các bạn hàng, partners mua bán. Việc điều hành thống trị công ty k quá khó khăn do tỉ lệ các member ít và là những người có uy tín, tuyệt đối tin tưởng nhau.

Nhược điểm khi thành lập công ty hợp danh

hạn chế của doanh nghiệp hợp danh là do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn nên cấp độ rủi ro của các member hợp danh là rất cao.

Thông thường chỉ ứng dụng với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn giống như doanh nghiệp Luật, kiểm toán, thuế, …

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

công ty trách nhiệm hữu hạn một member là công ty do một đơn vị hoặc một cá nhân kiểm soát sở hữu; chủ sở hữu doanh nghiệp chịu trách nhiệm về các khoản nợ và Nhiệm vụ tài sản không giống của công ty trong phạm vi số tiền điều lệ của doanh nghiệp.

Ưu điểm khi thành lập doanh nghiệp TNHH một member

 • Do có tư cách pháp nhân nên các member công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số tiền góp vào công ty nên ít gây nguy cơ cho chủ sở hữu
 • Chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định mọi chủ đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Yếu điểm khi thành lập công ty TNHH một thành viên

 • doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp hợp danh;
 • Việc huy động vốn của doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn bị giới hạn do chỉ có một thành viên và k có quyền phát hành cổ phiếu, trái phiếu
 • Thời gian góp vốn của doanh nghiệp là 90 ngày bắt đầu từ ngày được cấp Giấy chứng nhận tải ký doanh nghiệp.

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên.

doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên là công ty trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản không giống của công ty trong phạm vi số tài nguyên đã cam kết góp vào doanh nghiệp.

thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa không vượt quá năm mươi. doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn có nhân cách pháp nhân tính từ lúc ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký mua bán.

Ưu thế khi thành lập doanh nghiệp TNHH hai member trở lên

 • Do có nhân cách pháp nhân nên các thành viên doanh nghiệp chỉ trách nhiệm về các hoạt động của doanh nghiệp trong phạm vi số tiền góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn;
 • số lượng member công ty trách nhiệm k nhiều và các member thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc cai quản, điều hành doanh nghiệp không quá phức tạp;
 • Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng làm chủ được việc refresh các thành viênhạn chế sự thâm nhập của người lạ vào doanh nghiệp.

Nhược điểm khi thành lập doanh nghiệp TNHH hai member trở lên

 • công ty trách nhiệm hữu hạn chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là công ty tư nhân hay công ty hợp danh;
 • Việc huy động vốn của doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu.
 • Thời gian góp vốn của công ty là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng thực tải ký doanh nghiệp.

Thành lập công ty cổ phần

doanh nghiệp cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các Nhiệm vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số tài nguyên vừa mới góp vào doanh nghiệp;
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho mọi người, trừ trường hợp cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết;
 • Cổ đông đủ nội lực là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và k hạn chế số lượng tối đa.

công ty cổ phần có nhân cách pháp nhân tính từ lúc ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhcông ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của luật pháp về chứng khoán.

Ưu điểm khi thành lập công ty cổ phần

 • Chế độ trách nhiệm của doanh nghiệp cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các Nhiệm vụ tài sản không giống của công ty trong phạm vi vốn góp nên cấp độ rủi do của các cổ đông không cao;
 • Cơ cấu vốn của doanh nghiệp cổ phần hết sức linh động tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty;
 • khả năng huy động vốn của doanh nghiệp cổ phần rất cao thông qua việc phát hành cổ phần chào bán hoặc cổ phiếu ra công chúng, đây là đặc điểm riêng có của doanh nghiệp cổ phần;
 • Việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối đơn giảnvì thế phạm vi phân khúc được tham dự doanh nghiệp cổ phần là rất rộng, ngay cả các cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần.

Yếu điểm khi thành lập doanh nghiệp cổ phần

 • Việc thống trị và điều hành doanh nghiệp cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông đủ sức rất lớn, có nhiều người không hề quen biết nhau và thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích;
 • Việc thành lập và quản lý công ty cổ phần cũng phức tạp hơn các loại hình công ty không giống do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, Kế toán.
 • Góp vốn trong vòng 90 ngày từ khi ngày cấp Giấy chứng thực tải ký công ty.
 • Chỉ những cổ đông sáng lập mới hiển thị thông tin trên nền móng tải ký công ty đất nước (nếu có sự chuyển nhượng cổ đông thì cổ đông sáng lập luôn luôn còn tên trên đăng ký kinh doanhkhông bị mất đi dù chuyển nhượng hết vốn). Các cổ đông góp vốn chuyển nhượng cho nhau không phải thực hiện thủ tục refresh content đăng ký doanh nghiệp, chỉ thực hiện giờ nội bộ công ty.
 • đối với công ty cổ phần khi chuyển nhượng cổ đông bị áp thuế doanh thu cá nhân theo chuyển nhượng chứng khoán là 0,1% (dù doanh nghiệp k có lãi hoặc chuyển nhượng cổ phần dưới giá trị hiện tại) luôn luôn bị áp mức thuế doanh thu một mình theo mức thuế cố định này.

Nguồn:https://luatvietan.vn

 

0
Chia Sẻ
1
Lượt Xem

Bình luận về chủ đề post

ƯU ĐÃI CHO CÁ NHÂN KINH DOANH & DOANH NGHIỆP MÙA CÔ VI

*Áp dụng đến hết 31/5

GIẢM SỐC

Giải Pháp Kinh Doanh Đa kênh

TỚI 50%

Ngày
Giờ
Phút
Giây