Mục lục

Quản trị là gì? Cùng tìm hiểu khái niệm về Quản trị trong kinh doanh

Quản trị là gì? một số khái niệm về quản trị

Quản trị là gì? Thuật ngữ này được trình bày bằng nhiều cách khác nhau và chưa được thống nhất. Người ta thường nghe nhiều tới quản trị nhân sự, QTKD, quản trị khách sạn… Mỗi một tác giả khi nhắc tới quản trị đều có một định nghĩa riêng cho mình. Cùng đọc thêm một số định nghĩa phổ biến về định nghĩa quản trị nhé!

  • Theo Harold Koontz và Cyril O’Donnell:

“Quản trị là thiết lập và duy trì một môi trường mà các cá nhân thực hiện công việc với nhau trong từng nhóm có thể hoạt động hữu hiệu và có mục đích.”

  • Theo Robert Albanese:

“Quản trị là một quá trình kỹ thuật và xã hội nhằm sử dụng các nguồn, tác động tới công việc của chúng ta và giúp đỡ chỉnh sửa để đạt được mục đích của công ty.”

  • Theo James Stoner và Stephen Robbins:

“Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát những hoạt động của các thành viên trong đơn vị và sử dụng tất cả các nguồn lực khác của tổ chức nhằm sỡ hữu mục tiêu đã đề ra”.

Sau khi tham khảo qua một vài định nghĩa về quản trị, ta có thể rút ra một vài định nghĩa riêng:

  • Quản trị là tiến trình thực hiện các công việc nhằm cam kết sự hoàn thành công việc qua những nỗ lực của người khác.
  • Quản trị là phối hợp hiệu quả các hoạt động của người cùng chung trong đơn vị.
  • Đây là quá trình nhằm đạt được mục đích đã được đưa ra bằng việc phối hợp nguồn tiềm lực của doanh nghiệp.
  • Quản trị còn là quá trình các nhân sự cấp cao hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm duyệt.
Quản trị

Chức năng của quản trị.

Khi tìm hiểu quản trị là gì, bạn có thể được biết đến 4 công dụng cơ bản bao gồm:

(1) Hoạch định: Hoạch định bao gồm: xác định mục tiêu, phương hướng Dự thảo chương trình hành động làm ra các Lịch trình hành động xác định biện pháp kiểm soát Cải tiến, tăng trưởng tổ chức công dụng hoạch định giúp phối hợp hoạt động giữa các nhân viên, giúp tổ chức công việc hiệu quả.

(2) Tổ chức: Quản trị có nhiệm vụ tổ chức. Tổ chức bao gồm: Xác lập ra sơ đồ tổ chức mô tả vai trò của các bộ phận xây dựng tiêu chuẩn cho từng công việc Công Việc này đòi hỏi cần sự sắp xếp và bố trí nguồn nhân công một cách hợp lý. Ngoài nhân công, quản trị còn sắp đặt máy móc, kinh phí cho tổ chức.

(3) Lãnh đạo: Quản trị bao gồm công việc lãnh đạo tổ chức. đó là tác động của các nhân sự cấp cao với cấp dưới của mình. Lãnh đạo bao gồm: khích lệ các nhân viên Lãnh đạo và chỉ huy cài đặt quan hệ giữa nhân viên và người quản trị thiết lập quan hệ giữa người quản trị với các tổ chức khác nhân sự cấp cao giao việc cho người làm công để có được mục tiêu chung. Bằng các phương pháp quản lý riêng, nhân sự cấp cao giám sát, giúp nhân viên thực hiện công việc hiệu quả.

(4) Kiểm soát: Quản trị là công việc làm chủ. Quản trị phải cố gắng cam kết tổ chức đang vận hành đúng theo mục đích, phương hướng đề ra. Quản trị cần đưa ra được điều tiết quan trọng ngay khi có sự cố, sai sót xảy ra. làm chủ gồm: xác định được các tiêu chuẩn kiểm tra Lên lộ trình để đi kiểm tra Công cụ để kiểm duyệt nhận xét tình hình, xác định các biện pháp sửa chữa nếu như có Quản trị giúp tạo ra một bộ máy, công thức phối hợp ăn ý để tối đa hóa năng suất, sửa đổi và nâng cấp chất lượng lao động.

Ngoài 4 chức năng trên, quản trị còn có công dụng tư duy. Bởi vì các chiến lược và chính sách được quyết định dựa theo các tư duy này. Từ xa xưa, quản trị đã có vai trò trọng yếu với toàn thể xã hội. Dù ở các cái tên khác nhau nhưng công dụng của quản trị là không có khả năng phủ nhận. VD như công trình vĩ đại Kim Tự Tháp ở Ai Cập

Dù đã trải qua ngàn đời tuy nhiên nó vẫn tồn tại đến tận tại thời điểm này. Để xây dựng nên công trình mang tầm vóc toàn cầu này thì hẳn cần đến hoạt động quản trị.Đó là các hoạch định, các bản dự kiến công việc cần làm. trong đó còn cần đến tổ chức, điều động nhân sự, vật liệu xây dựng. Dĩ nhiên không thể thiếu những người điều khiển, làm chủ để hoàn thiện đúng kế hoạch hoạt động. 4. Phân biệt quản trị và quản lý Quản trị và quản lý là hai khái niệm dễ gây nhầm lẫn hiện nay. Quản trị và quản lý đều đề cập về hoạt động của người lãnh đạo khi vận hành một cơ cấu tổ chức nào đấy. Ở nhiều nơi, hai thuật ngữ này được tráo đổi và sử dụng với ý nghĩa giống nhau

Quản trị (Administration) là toàn bộ quá trình đưa ra các quyết định về chính sách, quy tắc, mục đích. đây chính là các hoạt động cấp cao. Quản lý (management) là tiếp nhận, kết nối, thi hành điều phối để hướng tới mục đích của quản trị. Sự khác nhau giữa nhà lãnh đạo và nhà quản trị: nhà quản lý cần có khả năng tổ chức, có phẩm chất kiên định, linh động và thực hiện công việc đạt kết quả tốt. nhân sự cấp cao lại phải có tầm nhìn, có cơ hội khích lệ, đẩy mạnh và truyền cảm hứng cho nhân viên. Quản trị cần đặt ra các chiến lược. Quản lý quan tâm đến chiến thuật và giải pháp nhiều hơn. Quản trị là coi thứ gì được cho phép và thứ gì không – do the right things

Quản lý là làm Tất cả mọi thứ được cho phép một cách tối ưu – do the things right. Về đối tượng: Quản lý là quản lý công việc. Quản trị là quản trị con người. Về bản chất: công dụng của quản trị là đưa ra quyết định. Quản trị thành lập ra mục đích, chính sách cho tổ chức. công dụng của quản lý là thi hành. Quản lý là hành động để thực hành chính sách đã được quyết định bởi quản trị. Về quá trình: Quản lý quyết định ai, như thế nào? Quản trị quyết định giải đáp cho câu hỏi cái gì và bao giờ? Về cấp bậc: Quản trị là cấp cao nhất Quản lý là hoạt động cấp trung Về chức năng: Quản lý có chức năng thi hành. người có nhiệm vụ quản lý hoàn thành công việc của mình dưới sự giám sát nhất định. chức năng quan trọng nhất của quản lý là đẩy mạnh và kiểm soát nhân viên. Quản trị có chức năng tư duy.Các kế hoạch và chính sách được quyết định dựa theo các tư duy.

Chức năng quan trọng nhất của quản trị là lập chiến lược. Về cấp độ ảnh hưởng: Các quyết định quản lý đưa ra bị liên quan bởi quyết định, khái niệm của nhà quản lý Quản trị có quyền quyết định bị ảnh hưởng bởi cộng đồng, chính phủ, phong tục… Về tổ chức: Quản trị hay gặp ở các cơ quan chính phủ, quân sự, tôn giáo, giáo dục, công ty Quản lý hay gặp ở các công ty Về các sai lầm xử lý: Quản trị thường xử lý các khía cạnh bán hàng, giống như tài chính. Nó là một hệ thống các tổ chức có đạt kết quả tốt để quản trị con người và nguồn tiềm lực. Quản trị giúp cho người làm công nỗ lực đạt được các mục đích chung. Quản trị phải kết hợp cả lãnh đạo và tầm nhìn. Quản lý là một tập hợp con của chính quyền. Quản lý giải quyết các vấn đề về công việc, vận hành của một doanh nghiệp

Dù là quản lý hay quản trị thì đều cần tuân thủ theo nguyên tắc, quy định, công thức, luật lệ và các quy chế cụ thể. Đây đều là hoạt động mang tính khoa học. “Đố ai đếm đủ tại sao. Ai đo quản trị được bao nhiêu tình?” Thành công có thể đo được bằng chức vị, tiền bạc. nhưng cái tâm, cái tình do nhà quản trị đặt vào công việc thì ai có thể so? Quản trị là nghệ thuật có được mục đích thông qua người khác. Đối với sự phát triển của mọi tổ chức, cộng đồng hay cả quốc gia thì quản trị có vai trò vô cùng quan trọng. Việc tìm hiểu quản trị là gì và phân biệt quản trị với các thuật ngữ khác giúp tổ chức định vị được nhiệm vụ, chức năng của quản trị. Từ đấy, tổ chức tiến hành quản trị và bố trí hoạt động một cách hiệu quả, tối ưu nhất!

Những nội dung cần có trong công tác quản trị

Chủ thể quản trị

Chủ thể quản trị là những nhân tố tạo ra tác động đến quản trị và đối tượng mục tiêu quản trị. đối tượng bị quản trị sẽ phải chịu gây ảnh hưởng đến từ chủ thể quản trị, có thể xảy ra một lần hoặc nhiều lần liên tục.

Mục tiêu đặt ra

Những nội dung cần có trong công tác quản trị

Những nội dung cần có trong công tác quản trị

Cần phải có mục tiêu đặt ra cho cả chủ thể quản trị và đối tượng mục tiêu quản trị. Đây sẽ được coi là căn cứ để chủ thể đưa rõ ra những gây ảnh hưởng đến đối tượng mục tiêu bị quản trị. đối tượng bị quản trị ở đây có thể là đơn vị hoặc tập thể cấp thấp hay các thiết bị máy móc.

Có nguồn lực

nguồn tiềm lực quản trị ở đây có thể là nhân công, vật lực hoặc các yếu tố khác. Việc chuẩn bị đầy đủ nguồn lực sẽ giúp chủ thể quản trị khai thác tốt hơn trong công tác quản trị.

Bản chất của quản trị

mục tiêu của quản trị là tạo ra giá trị thặng dư tức tìm ra phương thức phù hợp để thực hiện việc hoàn thành công việc nhằm đạt hiệu quả cao nhất với chi phí các nguồn tiềm lực ít nhất. Nói chung, quản trị là một quá trình phức tạp mà các nhà quản trị phải tiến hành nhiều hoạt động từ khâu đầu đến khâu cuối của một chu kỳ sản xuất bán hàng của công ty, thực chất của quản trị là quản trị các yếu tố đầu vào, quá trình tạo ra sản phẩm các yếu tố đầu ra theo chu trình quá trình hoạt động của một tổ chức, một tổ chức.

Những quan niệm trên cho dù có khác nhau về cách diễn tả, nhưng nhìn chung đều thống nhất ở chỗ quản trị phải gồm có ba yếu tố (điều kiện):

Thứ nhất: cần có chủ thể quản trị là tác nhân làm ra tác động quản trị và một đối tượng quản trị tiếp. đối tượng bị quản trị phải tiếp nhận sự tác động đấy. Tác động có thể chỉ một lần và cũng có thể nhiều lần.

Thứ hai: phải có một mục đích đặt ra cho cả chủ thể và đối tượng mục tiêu. mục đích này là căn cứ để chủ thể tạo ra các tác động. Sự tác động của chủ thể quản trị lên đối tượng quản trị được làm trong một không gian mãi mãi biến động. Về thuật ngữ chủ thể quản trị, có thể hiểu chủ thể quản trị bao gồm một người hoặc nhiều người, còn đối tượng mục tiêu quản trị là một doanh nghiệp, một tập thể con người, hoặc giới vô sinh (máy móc, thiết bị đất đai, nội dung…).

Thứ ba: nên có một nguồn tiềm lực để chủ thể quản trị khai thác và vận dụng trong quá trình quản trị.

Tổng kết

Vậy là sau bài này, chúng ta cũng đã hiểu được quản trị là gì và những bản chất cảu quản trị. Ngoài ra, ATP Software còn tổng hợp một bộ tài liệu chi tiết về “nghệ thuật quản trị”, bạn nào cần thì cmt lại số Zalo bên dưới bài viết mình sẽ gửi nha.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SIMPLE SEEDING
SIMPLE UID
SIMPLE SHOP
BACKLINK / GUEST POST
TÊN MIỀN ĐẸP
CHĂM SÓC FANPAGE
CHĂM SÓC WEB
Simple ZNS
THIẾT KẾ WEBSITE
TẠO LANDINGPAGE
COMBO ATP MOBILE
ATP CARE PRO
Auto Viral Content
Simple Ads
Simple Zalo
Simple Facebook PRO
Simple Tikdown
Scroll to Top

ƯU ĐÃI CHO CÁ NHÂN KINH DOANH & DOANH NGHIỆP MÙA CÔ VI

*Áp dụng đến hết 31/5

GIẢM SỐC

Giải Pháp Kinh Doanh Đa kênh

TỚI 50%

Ngày
Giờ
Phút
Giây