Dịch vụ tư vấn ngành kinh doanh hot hiện nay

Dịch vụ tư vấn và dịch vụ phi tư vấn trong đấu thầu là gì ? Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp ? Tư vấn việc đấu thầu cung cấp dịch vụ công ích ? Tư vấn về lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng theo luật đấu thầu ?

Dịch vụ tư vấn là gì?

DỊCH VỤ TƯ VẤN NHÀ THÔNG MINH
Dịch vụ tư vấn là gì?

Dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác.

>>>Xem thêm: Ý tưởng kinh doanh với số vốn nhỏ 1-2 triệu đồng

Dịch vụ tư vấn xác định các loại gói thầu

Tại Khoản 8 và Khoản 9, Khoản 23, Khoản 25, Khoản 45 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định các loại gói thầu trong hoạt động Đấu thầu bao gồm:

Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 quy định về gói thầu dịch vụ tư vấn bao gồm:

Dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác.”

Dịch vụ phi tư vấn trong đấu thầu:

Khoản 9 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 quy định dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: Logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại Khoản 45 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 (xây lắp), nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 (Dịch vụ tư vấn).

Gói thầu mua sắm Hàng hóa:

Khoản 25 Luật Đấu thầu 2013 quy định hàng hóa gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; Thuốc, vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế.

Gói thầu xây lắp:

Khoản 45 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 quy định rằng Xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình.

Gói thầu hỗn hợp:

Khoản 23 Luật Đấu thầu 2013 quy định rằng Gói thầu hỗn hợp là gói thầu bao gồm thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP);

Thiết kế và xây lắp (EC);

Cung cấp hàng hóa và xây lắp (PC);

Thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC);

Lập dự án, thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (chìa khóa trao tay).

>>>Xem thêm: Lưu Ý Khi Chơi Chứng Khoán Cho Người Mới Bắt Đầu

Phân biệt dịch vụ tư vấn và dịch vụ phi tư vấn:

+ Dịch vụ tư vấn bao gồm các hoạt động như sau:

– Lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc;

– Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường;

– Khảo sát, lập thiết kế, dự toán;

Các dịch vụ tư vấn khác.

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp
Các dịch vụ tư vấn khác.

+ Dịch vụ phi tư vấn bao gồm các hoạt động như sau:

– Logistics

– Bảo hiểm

– Quảng cáo

– Lắp đặt không thuộc hoạt động xây lắp theo Khoản 45 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013

– Nghiệm thu chạy thử

– Tổ chức đào tạo

– Bảo trì

– Bảo dưỡng

– Vẽ bản đồ

Các hình thức Đấu thầu hiện nay:

Dịch vụ Tư vấn thuế NHANH và CHẤT LƯỢNG - TIẾT KIỆM chi phí
Các hình thức Đấu thầu hiện nay:

Theo quy định tại các điều từ Điều 20 đến Điều 27 Luật Đấu thầu 2013, có 08 hình thức đấu thầu trong nước, bạn dựa vào tính chất và hạn mức của gói thầu để lựa chọn cho mình hình thức Đấu thầu phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành:

Đấu thầu rộng rãi: 

Hình thức đầu thầu không hạn chế số nhà đầu tư tham gia dự thầu;

Dịch vụ tư vấn đấu thầu hạn chế:

Hình thức này được áp dụng đối với trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc yêu cầu có một số kỹ thuật đặc thù khác. Chỉ những nhà thầu đáp ứng được yêu cầu của gói thầu mới tham gia dự thầu được, tuy nhiên mỗi gói thầu phải có ít nhất 03 nhà đầu tư tham gia dự thầu.

Chỉ định thầu:

Chủ thầu lựa chọn trực tiếp nhà thầu đáp ứng nhu cầu của gói thầu để thương lượng và ký hợp đồng.

Bài viết trên đã cho các bạn biết về Dịch vụ tư vấn. Cảm ơn các bạn đã xem qua bài viết của mình nhé.

>>Xem thêm: Cách tạo các nút cuộn theo trang trên Landing Page

Lộc Đạt-tổng hợp

Tham khảo ( luatminhkhue, nganhangphapluat, … )

0
Chia Sẻ
0
Lượt Xem

Bình luận về chủ đề post

ƯU ĐÃI CHO CÁ NHÂN KINH DOANH & DOANH NGHIỆP MÙA CÔ VI

*Áp dụng đến hết 31/5

GIẢM SỐC

Giải Pháp Kinh Doanh Đa kênh

TỚI 50%

Ngày
Giờ
Phút
Giây