Cổ phần là gì? Những đặc điểm cổ phần trong đơn vị cổ phần

Cổ phần là gì? Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, cổ phần là căn cứ pháp lý chứng minh tư cách cổ đông doanh nghiệp bất kể họ có tham gia thành lập doanh nghiệp hay không. Hãy cùng nhau tìm hiểu về cổ phần là gì qua bài viết này nhé!!!

Cổ phần là gì?

Cổ phần là gì-1
Cổ phần-Cổ phần là gì

Trong Luật doanh nghiệp 2020, không có khái niệm chính xác cổ phần là gì. Tuy vậy cổ phần được nói rõ nhất trong phần vốn điều lệ của doanh nghiệp cổ phần:

“Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần”

Căn cứ vào quy định trên, ta có thể thấu hiểu cổ phần là tổ chức nhỏ nhất được chia từ vốn điều lệ. Những cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần gọi là các cổ đông.

– Giá trị mỗi cổ phần (mệnh giá cổ phần) do doanh nghiệp quyết định và ghi vào cổ phiếu. Mệnh giá cổ phần có khả năng khác với giá chào bán cổ phần.

– Cổ phần là căn cứ pháp lý chứng minh tư cách cổ đông doanh nghiệp bất kể họ có tham gia thành lập doanh nghiệp hay không.

Các kiểu cổ phần hiện nay

Cổ phần phổ thông

– Doanh nghiệp cổ phần nên có cổ phần phổ thông.

– Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

Xem thêm Bật mí Content chạy quảng cáo của các ngành nghề 2022

Cổ phần ưu đãi

Ngoài cổ phần phổ thông, doanh nghiệp cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

Cổ phần ưu đãi biểu quyết

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do điều lệ công ty quy định.

Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty. Sau thời hạn đấy, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Cổ phần ưu đãi cổ tức

Cổ phần là gì-2
Cổ phần ưu đãi cổ tức-Cổ phần là gì

Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so sánh với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định nhất định và phương thức nắm rõ ràng cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

Cổ phần ưu đãi hoàn lại

Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền khác như cổ đông phổ thông. Trừ trường hợp: Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản lý và Ban làm chủ.

Xem thêm Ý tưởng kinh doanh tại nhà ít vốn không phải ai cũng biết

Những đặc điểm cổ phần trong đơn vị cổ phần

– Cổ phần là một tổ chức biểu hiện quyền sở hữu tài sản trong tổ chức, nó là căn cứ pháp lý xác lập tư cách thành viên của công ty, bất kể họ có tham gia thành lập công ty hay không, người sở hữu cổ phần là cổ đông của doanh nghiệp, nó có hiệu lực tuyệt đối, người nắm giữ cổ phần có phần nhiều quyền năng và đặc trưng, trực tiếp tiến hành quyền của mình đối với doanh nghiệp. Từ cổ phần phát sinh quyền và nghĩa vụ cho các cổ đông. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu chúng các quyền, nghĩa vụ và ích lợi ngang nhau.

Cổ phần là gì-3
Những đặc điểm cổ phần trong đơn vị cổ phần-Cổ phần là gì

– Cổ phần được xác định mệnh giá do doanh nghiệp quyết định và ghi vào cổ phiếu. Mệnh giá cổ phần có thể khác với giá chào bán cổ phần, giá chào bán cổ phần do hội đồng quản trị của doanh nghiệp quyết định tuy nhiên không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp pháp luật có quy định.

– Tính dễ dàng chuyển nhượng. Đây cũng là điểm duy nhất của công ty cổ phần, bởi doanh nghiệp cổ phần là loại hình doanh nghiệp duy nhất cho công ty đối vốn, có nghĩa là tất cả những tính chất của tổ chức đối vốn đều được thể hiện phần đa số nhất trong công ty cổ phần. Về phương diện kinh tế, tính đơn giản chuyển nhượng cổ phần tạo ra sự năng động về vốn song vẫn giữ được tính ổn định về tài sản của doanh nghiệp.

Tạm kết

Bài viết trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cổ phần là gì và những đặc điểm của cổ phần. Nếu như trong quá trình xem bài viết có bất cứ thắc mắc nào thì đừng ngại để lại phía bên dưới bài viết một comment để cùng mình giải đáp nhé!!

Nhật Minh-Tổng hợp và bổ sung

Nguồn tham khảo: (luatminhkhue.vn, lawkey.vn, ketoananpha.vn, quocluat.vn)

0
Chia Sẻ
0
Lượt Xem

Bình luận về chủ đề post

ƯU ĐÃI CHO CÁ NHÂN KINH DOANH & DOANH NGHIỆP MÙA CÔ VI

*Áp dụng đến hết 31/5

GIẢM SỐC

Giải Pháp Kinh Doanh Đa kênh

TỚI 50%

Ngày
Giờ
Phút
Giây